За нас

Електронният магазин magicheskitetradki.eu е собственост на фирма ДБ-АРТ 2018 ЕООД.

Основният предмет на дейност е изработване на дидактични помагала за деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Нашето издателство ЛОРО пуска на пазара иновативните Магически тетрадки, способстващи детето да изгради основните навици при писането, което е важен елемент от цялостното му обучение и изграждане му като личност.

Серията Магически тетрадки е плод на усилена работа на педагози и психолози, и са съобразени с най-новите изисквания на съвременното образование и традиционните, утвърдени с годините  методи на обучение.