ДИДАКТИЧНИ ПОМАГАЛА

В днешния дигитализиран и компютъризиран свят детето има нужда от пособия. които да развиват едновременно умствените и двигателните му умения. За постигането на тази цел все по-голямо внимание се отделя на дидактичните помагала, които заемат значимо място при образованието и възпитанието на децата.

Помагалата са ръчно изработени. 

Подреди по